Ocelové energetické řetězy SLE

Ocelové energetické řetězy

Ocelové energetické řetězy s tvrzeným povrchem nebo v nerezovém provedení jsou nejvhodnější alternativou pro případ velkých samonosných délek, velkého počtu kabelů a těžkých hydraulických hadic.

Systém nabízí

  • uspořádání příček v mnoha variantách
  • rychlou montáž a demontáž příček
  • snadné zkracování nebo prodlužování řetězů
  • zakrytované provedení

Energetické řetězy SLE jsou dodávány v provedeních

  • SLA s hliníkovými děrovanými příčkami
  • SLE s plastovými děrovanými příčkami
  • SLS s pěnovými příčkami
  • SLP s plastovými vloženými příčkami
  • SLR s trubkovými příčkami

Využití řetězů SLE

válcovny | výroba speciálních strojů | výroba obráběcích strojů | dopravní a zvedací technika

Zátěžový diagram

Oblasti použití

Další vlastnosti řetězů SLE

Délka pojezdu

Maximální délka pojezdu je určena uspořádáním a přídavným zatížením (hmotností kabelů). Při samonosném provedení je maximální délka pojezdu tvořena dvojnásobkem samonosné délky. Tuto hodnotu je možné zvětšit podpěrnými kladkami nebo jinými konstrukčními opatřeními. V kluzném provedení je možné dosáhnout (podle typu aplikace) délky pojezdu až 100 m.

Rychlost pojezdu

Rychlost pojezdu standardního a nerezového provedení je omezena na 1 m/s. Při vyšších hodnotách a pro vysoká dynamická namáhání, např. vlivem kmitání nebo velkého počtu cyklů, je zapotřebí použít tvrzené (cementované) provedení.

Zrychlení

Zrychlení není zásadně nijak omezeno, nicméně může být limitováno tažnými silami vznikajícími zejména v těžších kabelech. Jeho mezí by bylo možné dosáhnout v případě vysokých hmotností kabelů vlivem vznikajícího tahového namáhání.

Provozní teplota

Trvalá provozní teplota leží v rozmezí -20 °C až 600 °C (v případě nerezové oceli -40 °C až 600 °C).

Speciální provedení

Nerezové provedení (Nahoře)

Ocelové provedení s povrchovým cementováním (Dole)

 

 

Rozměry řetězů SLE

Hmotnost je udávána pro standardní provedení (délka příčky = 100 mm. Údaje v závorkách platí pro uzavřené provedení.

1) Délka příčky + 2 l udává šířku řetězu vč. vodicích botek.

1) SLE 328 od R200, SLE 528 od R300, SLE 628 od R400

2) SLE 625 od R300

Délky příček jsou k dispozici bez odstupňování v rastru 1 mm.

1) Pevné připojení / 2. Připojení pomocí unašeče

EKD Gelenkrohr GmbH

Modely

Způsoby připojení SLE

Je možné dodat i zvláštní provedení připojení s rozměry podle zadání zákazníka.

Připojení N

na vnějším poloměru

Připojení E

na vnitřním poloměru

Připojovací rozměr

Uchycení z čela

Připojovací rozměr

Uchycení z čela

Připojení C

na vnějším poloměru

Připojení D

na vnitřním poloměru

Technika

Konstrukční provedení řetězů SLE

Energetické řetězy SLE oproti standardním řetězům mají stabilní hliníkový profil přizpůsobený specifickým potřebám. Články mohou mít délku až 1200 mm. Členění vnitřního prostoru lze navrhnout individuelně dle požadavků dané aplikace, přičemž je zajištěna optimální ochrana kabelů zvláště při vysokých zrychleních a rychlostech pojezdu.

SLE 120 | 220 | 320 | 520 | 620

Standardní provedení má příčky v každém druhém článku. Energetické řetězy je možné otevírat jak zevnitř, tak zevně.

SLE 121 | 221 | 321 | 521 | 621

Tato provedení mají příčku v každém článku. Přídavné příčky zvyšují stranovou stabilitu a zlepšují vedení zvláště v případě malých průměrů kabelů.

SLE 225 | 325 | 525 | 625

Uzavřená provedení poskytují optimální ochranu kabelů před třískami nebo jinými vlivy. Obzvláště v prostředí se zvýšenou teplotou nabízejí krycí segmenty Silber Star vynikající vlastnosti. Uzavřená provedení je možné realizovat také dodatečně z normálního provedení.

SLE 128 | 228 | 328 | 528 | 628

Tato provedení s  kluznými botkami jsou určena pro dlouhé pojezdové dráhy, kdy se horní větev pohybuje po spodní větvi řetězu. Také u tohoto provedení jsou příčky namontovány v každém článku. Kluzné botky s velmi nízkým koeficientem tření (μ = 0,2 až 0,25) jsou umístěny na vnitřní straně energetického řetězu. V případě opotřebení je možné kluzné botky vyměnit a  energetický řetěz nadále používat.

Ke stažení

Katalog

Související reference

Máte dotaz nebo se chcete informovat?
Neváhejte se na nás obrátit!

Odpovíme Vám do 24 hodin.
Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.

Ing. Zbyněk Dvořák
jednatel
+420 602 102 225
SLT components s.r.o.
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim